Hypotheek

Samen met De Woningwijzers bent u hard op weg om te zorgen dat u fijner kunt wonen door financiële rust. Nu is het tijd om de hypotheek te regelen. Ook daarbij helpen wij u graag.

Albring Financieel Advies (Anke Albring) is voor u de samenwerkingspartij, die de advisering en de bemiddeling m.b.t. de hypotheek op zich neemt.

Het hypotheekadviestraject houdt in:

  • Onderzoeksfase

Samen hebben we uw financiële situatie en uw wensen in kaart gebracht.

  • Adviesfase

Welke financiële oplossing past het beste bij uw situatie?

  • Passende aanbieder vinden

Welke bank of maatschappij heeft de financiële oplossing, die het beste bij u past? Wij streven naar de beste rente en de meest gunstige voorwaarden.

  • Contract afsluiten

U heeft de gewenste hypotheekvorm gekozen, wij vragen de offerte (het contract) aan. Die nemen we met u door en lichten we toe.

Na ondertekening, zorgen we voor de afhandeling van de hypotheek bij de notaris. Vooraf beoordelen we ook de door de notaris opgestelde akten en de afrekening.

Bij het afsluiten van een hypotheek komt veel kijken, wij helpen u graag! We hebben ruim 25 jaar ervaring met wonen en financiën. Anke Albring is uw Financieel Adviseur/Erkend Hypothecair Planner.

Wij verheugen ons op de samenwerking!

Onze diensten